Nalaganje...

Kdo smo

ZAVOD 7 je bil ustanovljen kot neprofitni zavod za oblikovanje in izvajanje družbeno odgovornih programov. Strokovno delo zavoda je organizirano po projektnih in raziskovalno-razvojnih nalogah. Direktor zavoda skrbi za organiziranost nalog, vodi in izvaja naloge, opravlja poslovodno funkcijo ter določa programsko usmerjenost, ki jo nadgrajuje strokovni svet zavoda.

Zakoniti zastopnik

  • Bojan Kodelja

Koordinatorka

  • Soraja Gorkič


Vrednote


Vrednote Zavoda 7 temeljijo na:

strokovnosti, odgovornosti, spoštovanju,verodostojnosti, poštenosti, iskrenosti, zanesljivosti in doslednosti, plemenitosti ter sočutju do sočloveka, družbe in okolja.Poslanstvo


Poslanstvo Zavoda 7 je neprofitno oblikovanje in izvajanje družbeno odgovornih programov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Z izvajanjem programov si prizadevamo za izboljšanje kakovosti življenja tako posameznikov kot celotnega družbenega okolja, za graditev temeljnih življenjskih vrednot, kot so prijateljstvo, druženje, spoštovanje sebe in drugih, skrb za zdravo življenje in čisto okolje, spodbujanje ustvarjalnosti ter pozitivne samopodobe posameznikov.

Vizija


Zavod 7 bo s svojim delovanjem in z zagotavljanjem zadostnih finančnih sredstev učinkovito podpiral svoje družbeno odgovorne  programe, ki bodo prepoznavni in
družbeno koristni, tako da bodo  prinašali pozitivne premike v kakovosti življenja slovenske družbe in drugihb okolij, kjer bomo delovali.

Cilji


Primarni cilj je učinkovito razvijati, izvajati ter zagotavljati širjenja znanja Zavoda 7, vzporedno ustvarjati in odpirati še druge priložnosti svojega poslanstva, vizije in razvoja:

  • redno vzdrževati in nadgrajevati mrežo strokovnjakov in strokovnih institucij,
  • širiti strokovno znanje in izkušnje z izvajanjem različnih konferenc, simpozijev, predavanj, s pripravo strokovnih gradiv, revij, namenskih avdio in video oddaj,
  • ohranjati odprtost povezovanja, sodelovanja in izmenjevanja izkušenj z nevladnimi in vladnimi organizacijami, lokalnimi akcijskimi skupinami in drugimi ustanovami ter posamezniki,
  • slediti domači in evropski zakonodaji  ter upoštevati njene nove smernice,
  • ohranjati visoko strokovnost in odgovornost izvajanja svojih programov in projektov,
  • ponovno uveljavljati vrednote,
  • graditi na družbeno odgovornih programih za širšo družbo.